Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BFFstore.nl Versie 2.0 geldig vanaf 1 januari 2021 BFFstore.nl is onderdeel van Unomne B.V., hierna ‘BFFstore.nl’. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 86877038. E-mailadres: info[AT]bffstore.nl BTW nummer: NL864129701B01

Artikel 1 | Algemeen

1.1  De Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van BFFstore.nl zijn van toepassing op  alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van BFFstore.nl. Door te bestellen geef je aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Op verzoek zullen deze Voorwaarden kosteloos toegezonden worden. Tevens zijn deze Voorwaarden via internet te raadplegen, via: bffstore.nl/voorwaarden 1.2  Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 | Overeenkomst en Bestelling

2.1  De overeenkomst wordt van kracht op het moment dat je de bestelling plaatst door op de knop ‘Plaats bestelling’ te klikken op het bestelformulier (het laatste formulier in het bestelproces met productbeschrijving en factuuradres). BFFstore verwerkt je bestelling nadat je deze bij ons hebt geplaatst door middel van het bestelformulier op de website. 2.2  Ter bevestiging van je bestelling ontvang je een e-mail op het door jou opgegeven e-mail adres. Indien je onverhoopt geen e-mail ontvangt, is je bestelling toch van kracht. 2.3  BFFstore.nl doet haar best de afbeeldingen van de producten zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor BFFstore.nl. 2.4  De prijzen op BFFstore.nl zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. BFFstore.nl heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen. 2.5  BFFstore.nl is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien er goede gronden  zijn aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien een dergelijk geval zich voordoet, deelt BFFstore.nl dit binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de bestelling, met motivatie, aan de wederpartij mee.

Artikel 3 | Aanbiedingen

3.1  Alle aanbiedingen op BFFstore.nl zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. BFFstore.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging. Op aanbiedingen kun je geen abonnement afsluiten. 3.2  De op de BFFstore.nl website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. 3.3  Kortingscodes, uitgegeven door BFFstore.nl, kunnen te allen tijde en zonder enkele opgaaf van reden op inactief worden gezet. 3.4  Op reeds gedane aankopen wordt achteraf geen korting gegeven.

Artikel 4 | Verzendkosten

4.1  BFFstore.nl rekent 2,95 euro verzendkosten voor Nederland en 6,95 euro voor de rest van Europa. Bij geplaatste bestellingen van boven de 100 euro rekent BFFstore.nl geen verzendkosten.

Artikel 5 | Levering

5.1  BFFstore.nl streeft ernaar om je bestelling, indien geplaatst voor 16:30, dezelfde dag nog te verzenden. Uiterlijk zal het artikel binnen 1-3 dagen na bestelling worden geleverd, afhankelijk van de drukte bij PostNL. 5.2  Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld. 5.3  Indien BFFstore.nl gegevens van je nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat je deze juist en volledig aan BFFstore.nl ter beschikking hebt gesteld. 5.4  Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor je eigen rekening.

Artikel 6 | Afhalen

6.1  Het is niet mogelijk om je bestelling van BFFstore.nl fysiek af te halen.

Artikel 7 | Verzending & Transport

7.1  Gedurende het transport van de producten zal BFFstore.nl het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Het risico gaat op jou over op het moment van aflevering. 7.2  BFFstore.nl verzendt pakketten via de brievenbus- en pakketpost-dienst van PostNL. Het pakket of de pakketten moeten persoonlijk in ontvangst worden genomen, waarna er bij overhandiging een handtekening voor ontvangst zal moeten worden gegeven. Bij een brievenbuszending hoeft er niet persoonlijk getekend te worden voor ontvangst. 7.3  De bezorger van PostNL laat een kennisgeving achter bij geen gehoor (wanneer je niet thuis bent). Op de kennisgeving staat een ‘Niet Thuis’ code. Door in te loggen op www.postnl.nl/ontvangen en daar de code in te voeren kun je zelf aangeven wanneer je het pakket bezorgd wilt hebben. De precieze instructies staan op het briefje en op de website van PostNL.

Artikel 8 | Betalen en Betaalmogelijkheden

8.1  Bij  BFFstore.nl kun je kiezen uit meerdere veilige manieren van betalen: iDeal, MisterCash, GiroPay, Mastercard, Visa, PayPal, Carte Bleue en tevens kun je achteraf betalen via Afterpay. 8.2  Alle betalingen verlopen via beveiligde verbindingen van Pay.nl. Pay.nl behoort tot de meest betrouwbare betaalplatformen van Nederland. 8.3  Het achteraf betalen via de Digitale factuur verloopt via Afterpay. Indien je kiest voor het betalen via Afterpay, dan ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden van Afterpay. 8.4  BFFstore.nl blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de aankoopprijs en eventuele andere aan BFFstore.nl verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Artikel 9 | Zichttermijn

9.1  BFFstore.nl streeft ernaar dat al haar klanten tevreden zijn over de aankoop bij BFFstore.nl. Wanneer je niet tevreden bent over je aankoop, kunt je na ontvangst van de goederen deze, zonder opgaaf van redenen, binnen 10 (zegge: tien) werkdagen terugzenden naar: BFFstore.nl Westerstraat 10 A8820 3015 DH Rotterdam Je kunt de overeenkomst ontbinden of de artikelen ruilen. Hiervan hoort  BFFstore.nl binnen 7 (zegge: zeven) werkdagen via het contactformulier op de website de hoogte te worden gesteld, onder vermelding van je ordernummer en de retourreden. 9.2  De kosten van terugzending zijn voor jouw rekening. 9.3  Badkleding, lingerie en accessoires worden retour genomen door BFFstore.nl, met uitzondering van oorbellen. 9.4  Terugbrengen of -zenden of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel in onbeschadigde, verpakte staat is, niet is gedragen of gewassen en is voorzien van de originele en onbeschadigde verpakking, hygiënelabels en (info)kaartjes. BFFstore.nl behoudt zich het recht geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt echter alleen als het artikel naar mening van BFFstore.nl niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet. 9.5  Mocht je het artikel willen ruilen dan dien je BFFstore.nl hiervan binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website. Hierin dien je te melden dat je een artikel wilt ruilen, je klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer van het te ruilen artikel. Je kunt het artikel dan retourneren en krijgt dan het aankoopbedrag van het desbetreffende artikel terug. Je kunt het nieuwe gewenste artikel dan weer bestellen. 9.6  Mocht je het artikel willen retourneren en je geld terug willen dan dien je BFFstore.nl hiervan op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website, binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst. Hierin dien je te melden dat je een artikel wilt terugzenden, je klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer. Je dient bij je te retourneren artikelen de pakbon mee te sturen met de retourzending. De terugbetaling zal, verminderd met  de verzend- en verpakkingskosten, na ontvangst en controle uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen plaatsvinden.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

10.1  De aansprakelijkheid van BFFstore.nl voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van BFFstore.nl.

Artikel 11 | Overmacht

11.1  In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke BFFstore.nl niet aan te rekenen zijn. 11.2  In geval van overmacht waardoor BFFstore.nl niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmachttoestand. Na 30 (zegge: dertig) dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 12 | Garantie

12.1  BFFstore.nl garandeert dat de door ons te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dien je zelf te verifiëren of het gebruik van het artikel geschikt is voor het gebruik aldaar. 12.2  Je dient de geleverde artikelen op het moment van levering, en in ieder geval binnen het gestelde zichttermijn, te onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 12.3  Na verloop van de in artikel 9.1 genoemde garantietermijn is BFFstore.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen. 12.4  De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BFFstore.nl, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 13 | Geschillen

13.1  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BFFstore.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 13.2  BFFstore.nl zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 14 | Copyright foto’s en afbeeldingen

14.1  Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op BFFstore.nl is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van BFFstore.nl mogen de foto’s en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd. 14.2  Als je toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BFFstore.nl, word je gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij je ingediend.

Geef een reactie